ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я І ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-107-3-212-224

Ключові слова:

культура здоров’я, педагогіка здоров'я, здоров'язберігаючий потенціал особистості, здоров'язберігаючий освітній заклад, спеціаліст з фізичної культури, здоров'язберігаючі технології

Анотація

У статті розкривається сутність педагогіки здоров’я та здоров'язберігаючого потенціалу особистості як інтегрованого поняття, що відбиває певну життєву позицію людини, спрямовану на збереження і зміцнення здоров'я та засноване на виконанні норм, правил і вимог особистої та загальної гігієни; визначаються напрями педагогіки здоров'я, що сприяють збереженню та розвитку здоров'я підростаючого покоління: фізкультурно-оздоровче – збереження та розвиток здоров'я дітей, підлітків та юнацтва засобами фізичної культури; лікувально-реабілітаційне (оздоровлення дитячого населення за допомогою фізіо-, фіто-, фармако-, психотерапевтичних заходів та лікувальної фізкультури; гігієно-профілактичне збереження здоров'я учнів через раціональну організацію навчальної діяльності; еколого-зберігаючий розвиток здоров'я при формуванні екологічно доцільного навчально-виховного навчання, організації діяльності здобувачів освіти щодо збереження та розвитку здоров'я за допомогою актуалізації їх особистісного зростання, розвитку рефлексивних здібностей, ціннісного сенсу життєдіяльності, умінь приймати відповідальні рішення за власне здоров'я; забезпечення безпеки життєдіяльності (навчання учнів у ситуаціях, зумовлених природними, техногенними та побутовими факторами); конфесійне - виховання здорової особистості з пріоритетом розвитку духовного життя людини.

Робиться висновок, що в процесі цілеспрямованого розвитку здоров'язберігаючого потенціалу у майбутніх фахівців з фізичної культури відбувається стимулювання усвідомлення здоров'я як особистісної цінності, тобто наявність ціннісного ставлення до здоров'я, розуміння культури здоров'я як складової загальної культури особистості та прагнення здорового способу життя. Розвиток здоров'язберігаючого потенціалу здобувачів освіти має бути однією з основних складових освітнього процесу сучасного закладу освіти, а суспільство, яке прагне жити в гармонії із довкіллям, має не лише декларувати, а й формувати систему цінностей здоров’я у кожного громадянина України.

Біографії авторів

Людмила Цибулько, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Цибулько Людмила Григорівна – доктор педагогічних наук, доцент, в. о. зав. кафедри педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро, Україна). E-mail:luda.czibulcko@gmail.com

Сергій Чорний , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Чорний Сергій Сергійович – аспірант 1 року навчання спеціальності «Професійна освіта» ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; старший викладач спеціальної кафедри № 3 Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений майстер спорту України (м. Київ, Україна). E-mail serg.chornyy@ukr.net

Артем Бойченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Бойченко Артем Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: bojcenkgoa@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-24